Behind the blog

Vertrouwen houden is ontstaan uit mijn worsteling met vertrouwen. Tegelijkertijd is vertrouwen mijn belangrijkste waarde.

Middels dit blog neem ik je mee op mijn reis, mijn zoektocht naar vertrouwen (houden).

Over mij

Om dit blog een gezicht te geven, zal ik je iets meer over mij vertellen. Ik ben Anne, een vrouw van achter in de twintig. Al lange tijd wordt mijn leven overschaduwd door psychische problemen en vermoeidheid. Elke dag ga ik de strijd aan met depressie, angst, vermoeidheid, eenzaamheid, moeite met zelfzorg, daginvulling en toekomstperspectief.

Mijn dagen zijn nu gevuld met overleven, therapie, het huishouden, muziekmaken, sport kijken en veel leegte. Hier ga ik de komende tijd verandering in aanbrengen en daar zal ik zeker over schrijven. Ik zal meer gaan ondernemen en stapje voor stapje uit mijn isolement komen, contacten aangaan en een leven opbouwen.